Xe Hà Nội đi Cát Bà

Xe Hà Nội đi Cát Bà – Xe chất lượng cao Hà Nội đi Cát Bà

Khởi hành hàng ngày

⇒ Xe Daiichi Bus Cát Bà ( Bus + Ferry )

♣ HA NOI – CAT BA

LỊCH TRÌNH

GIỜ ĐÓN

HANOI
→ BẾN GÓT

BẾN GÓT
→ 
CAI VIENG

CAI VIENG → CATBA

GIÁ VÉ

VNĐ/ PAX

PHƯƠNG TIỆN  ↓→

Bus

Ferry

Bus

THỜI GIAN  ↓→

2h30′

20 Phút

40 Phút

 300.000đ
GIỜ ĐI  ĐẾN 07h30 → 08h00

8h00 → 10h30

10h30 → 10h50

10h50 →11h30
GIỜ ĐI  ĐẾN 09h30 → 10h00 10h00 → 12h30

12h30 → 12h50

12h50 → 13h30
GIỜ ĐI  ĐẾN 12h00 →12h30 12h30 →15h00

15h00 → 15h20

15h20 →16h00
GIỜ ĐI  ĐẾN 14h30 → 15h00 15h00 → 17h30

17h30 → 17h50

17h50 → 18h30

 ♣ CAT BA – HA NOI

LỊCH TRÌNH

GIỜ ĐÓN

CAT BA →

CAI VIENG

CAI VIENG →

BẾN GÓT

BẾN GÓT →

HA NOI

GIÁ VÉ

VNĐ/ PAX

PHƯƠNG TIỆN  ↓→

Ô TÔ

PHÀ

Ô TÔ

THỜI GIAN  ↓→

40 Phút

20 Phút

2h30′

 300.000đ

GIỜ ĐI ⇒ ĐẾN

7h00 → 7h30

07h30 → 08h10

8h10 → 8h30

8h30 → 11h00

GIỜ ĐI ⇒ ĐẾN

08h30 → 09h00

09h00 → 09h40

09h40 → 10h00

10h00 →12h30

GIỜ ĐI ⇒ ĐẾN

13h00 → 13h30

13h30 → 14h10

14h10 → 14h30

14h30 → 17h00

GIỜ ĐI ⇒ ĐẾN

15h30 → 16h00

16h00 →16h40

16h40  → 17h00

17h00 → 19h30

.


⇒ Xe Cát Bà Express (  Ô tô + tàu cao tốc )

.
.


♣ HA NOI – CAT BA

PICK UP TIME

HANOI
→ 
GOT
( By bus )

GOT
→ 
CAI VIENG
( By speedboat )

CAI VIENG → CATBA
( By bus )

ARRIVAL TIME

PRICE

VNĐ/ PAX

07h30 → 08h00

∼2 hours

∼10 minutes

∼40 minutes

11h15

 350.000đ
11h15 →11h45 ∼2 hours ∼10 minutes ∼40 minutes 14h30
14h15 →14h45 ∼2 hours ∼10 minutes ∼40 minutes 17h30

 ♣ CAT BA – HA NOI

PICK UP TIME

CATBA
→ 
CAI VIENG
( By bus )

CAI VIENG
→ 
GOT
( By speedboat )

GOT → HANOI
( By bus )

ARRIVAL TIME

PRICE

VNĐ/ PAX

09h00 → 09h30

∼40 minutes

∼10 minutes

∼2 hours

12h30

 350.000đ
12h30 →13h00 ∼40 minutes ∼10 minutes ∼2 hours 16h30
15h15 →16h15 ∼40 minutes ∼10 minutes ∼2 hours 19h30

♣ Service includes
– Bus speedboat

– Free pick up at Hanoi Old Quarter & drop off hotel in Cat Ba Town.
– Free pick up at your hotel in Cat Ba Town drop off at your hotel in Hanoi Old Quarter
– English speaking guide
– Water, tissue, snack

♣ NotePrices excluded 10%VAT. At national holidays  and vacations such as: 1, 2, 3, 4 September 2017; 30, 31 December 2017, surcharge 20% is added.Children under 05 years old: shared with parents. Children over 05 years old: charged as adult.

THANK YOU FOR CHOOSING OUR SERVICE!