Vịnh Hạ Long đẹp

  • Bất ngờ Vịnh Hạ Long đẹp như vậy mà đâu đâu cũng thấy rác
  • Bất ngờ Vịnh Hạ Long đẹp như vậy mà đâu đâu cũng thấy rác5 (100%) 3 vote[s] theo lời Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh – Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho biết Hiện nay ở hầu hết các khu du lịch của nước ta vẫn tồn tại việc vứt rác,…

  • Read more
  • 17 Tháng Tư, 2015