Tây Bắc

  • Chương trình “Chung tay cùng đồng bào Tây Bắc”
  • 5 / 5 ( 3 bình chọn ) Mộc Châu- Sơn La 2 tính nằm cạnh nhau tại tây bắc Tối 3/4, tại Cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra Chương trình “Chung tay cùng đồng bào Tây Bắc”, với nội dung chính là xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội…

  • Read more
  • 14 Tháng Tư, 2015