người Thái trắng

  • Ghé thăm lễ hội Then Kin Pang đồng bào Tây Bắc
  • Ghé thăm lễ hội Then Kin Pang đồng bào Tây Bắc5 (100%) 2 vote[s] Then Kin Pang của đồng bào Thái trắng Tây Bắc Lễ hội Kin Pang Then là một lễ hội của đồng bào dân tộc người Thái trắng, mang tính cộng đồng cao có hình thức diễn xướng dân gian độc đáo. Hàng…

  • Read more
  • 20 Tháng Tư, 2015