lễ hội Then Kin Pang

  • Ghé thăm lễ hội Then Kin Pang đồng bào Tây Bắc
  • 5 / 5 ( 2 bình chọn ) Then Kin Pang của đồng bào Thái trắng Tây Bắc Lễ hội Kin Pang Then là một lễ hội của đồng bào dân tộc người Thái trắng, mang tính cộng đồng cao có hình thức diễn xướng dân gian độc đáo. Hàng năm, cứ vào dịp đầu năm,…

  • Read more
  • 20 Tháng Tư, 2015